Je hoeft het niet alleen te doen

Als geregistreerd en gecertificeerd coach bied ik begeleiding en ondersteuning aan werkgevers en (voor-)nabestaanden

Mijn inzetbaarheid voor uw bedrijf t.b.v. een goed werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen d.m.v.:

Extern vertrouwenspersoon

Medewerkers van ongewenste omgangsvormen begeleiden zonder dat er een eigen medewerker opgeleid dient te worden. Vooral in een kleine tot middelgrote organisatie is het verstandig om voor een externe vertrouwenspersoon te kiezen, een externe vertrouwenspersoon betekent een hogere mate van onpartijdigheid, omdat diegenen niet rechtstreeks betrokken is bij de organisatie. Dit kan vooral waardevol zijn bij incidenten waarbij medewerkers zich zorgen maken over een mogelijke vergeldingsmaatregel. Ook kan een nevenfunctie als vertrouwenspersoon conflicten veroorzaken met sommige hoofdfuncties.

Een externe vertrouwenspersoon is ideaal voor (mkb-)bedrijven die snel willen schakelen, vanaf 10 medewerkers is het belangrijk om een vertrouwenspersoon aan te bieden. Voor een klein vast bedrag per jaar hebben alle medewerkers een gecertificeerd en onafhankelijk vertrouwenspersoon tot hun beschikking, is er inzet nodig van de vertrouwenspersoon, dan betaal je hiervoor per consult, zo bespaar je een dure opleiding, bij- en nascholing én is je bedrijf er klaar voor wanneer de wetswijziging van de Arbowet door de 1e kamer heen is (2e kamer is al akkoord). Een bijkomend voordeel is natuurlijk dat je geen risico loopt dat je vertrouwenspersoon uit dienst gaat, met als gevolg dat er opnieuw een medewerker opgeleid moet worden.

Opstellen van een maatwerk Rouw/verlies protocol

Het protocol zorgt ervoor dat uw organisatie snel en professioneel kan handelen wanneer er behoefte is aan ondersteuning bij rouw en verlies. Hiermee ontzorgt u uw medewerkers als er een collega overlijd of deze een naaste verliest. Daar waar gewenst kant  ik het protocol tot uitvoering brengen.

Het protocol creëert een werkomgeving waar medewerkers zich gesteund en gewaardeerd voelen. Zo laat je als bedrijf zien dat je oog hebt voor de persoonlijke situaties van uw medewerkers.

Wat ik voor particulieren kan betekenen:

Vervaardigen van een persoonlijk nalatenschapsdossier

Een nalatenschapsdossier is een belangrijk naslagwerk voor nabestaanden bij het afwikkelen van een nalatenschap, maar ook bij leven zal diegene er zelf plezier van hebben. Het geeft duidelijkheid en rust, alle belangrijke informatie verzameld in een mooie bewaarmap. Ook wordt het belang van een levenstestament bij wilsonbekwaamheid besproken.

Bekijken hoe de nalatenschap vererft en een erfbelasting check uitvoeren

Inzichtelijk maken hoe de nalatenschap vererft en of dit ook zo gewenst is. Kan na het overlijden van een van de partners, de langstlevende partner financieel gezien in het huis blijven wonen of moet het  verkocht worden om de erfbelasting over de kindsdelen te betalen? Wat er op voorhand geregeld kan worden om dit te voorkomen en wat je nu evt. kan regelen om straks veel erfbelasting te besparen.

Hulp met het maken van een herinneringsbox voor de nabestaanden.

Stel je bent ongeneeslijk ziek en je wil iets nalaten aan je geliefde en/of kinderen voor speciale momenten in hun leven die nog komen gaan, om er zo nog bij te zijn en iets mee te geven. Je hebt de inspiratie en/of de energie niet meer, dan kan ik je helpen om er een mooie box vol herinneringen van te maken.

Begeleiding na een overlijden

Het aanwijzen van een familielid voor de afwikkeling van een nalatenschap komt regelmatig voor. Echter maar al te vaak blijkt dat diegene te weinig tijd en/of middelen heeft om dit in goede banen te leiden. Als nalatenschapscoach kan ik deze persoon(en) begeleiden, fungeren als aanspreekpunt en hulp bieden waar dat nodig is, contact persoon zijn tussen de nabestaanden of zelfs benoemd worden als 3* executeur om ze compleet te ontlasten en wat ook onenigheid voorkomt.

CONTACTGEGEVENS

ONDERNEMER

Dianne van der Linden

E-MAILADRES

dianne@dlontzorgt.nl

TELEFOONNUMMER

06 - 13 53 51 69