Jan van den Brand

CONTACTGEGEVENS

BESCHRIJVING

Naam: Jan van den Brand

Woonplaats: Sint Oedenrode

Mijn naam is Jan van den Brand. Ik kijk terug op een lange loopbaan als zelfstandig interimmanager waarin ik bij erg veel bedrijven op projectbasis aan de slag was. Van oorsprong ben ik een financiële vent, maar de scope van aandacht is in de loop van de jaren erg breed geworden. Meer nog dan de vakinhoud interesseerde ik me in de samenwerking met anderen en de onderlinge contacten, als basis om samen iets voor elkaar te krijgen.

Ik ben enkele jaren geleden hiermee gestopt, tijd om ervaring en interesses anders in te zetten. Dat vertaalt zich momenteel in diverse activiteiten waarbij de begeleiding van mensen, waaronder enkele startende ondernemers, mijn aandacht heeft. www.janvandenbrand.nl

Mijn kracht is om bij te staan in de fase van businessplan en financiële planning. Marketingvraagstukken vind ik boeiend alsmede het samen oplossen van organisatie- en veranderpuzzels.

Startup Meierijstad is voor mij een prachtige en inspirerende omgeving. Het vooruit helpen van (startende) ondernemers zie ik als een proces waarbij die ondernemer wordt ondersteund en aangemoedigd om zijn of haar antwoorden en oplossingen te vinden.

E-MAILADRES

janvandenbrand100@outlook.com

TELEFOONNUMMER

0622561668