Connect - Zorg voor verbinding


Ik ben Karien Blummel. Mijn kracht is dat ik het arbeidspotentieel uit mensen en teams weet te halen. Aantoonbaar, meetbaar en constructief. Ik richt me daarbij tot managers en leidinggevenden. Als leidinggevende herken jij vast het gevoel van samenwerken met succesvolle teams. De zelfbewuste medewerker die goed voor zichzelf zorgt, enthousiast is, vooruit denkt en kritische vragen durft te stellen. De medewerker die een ‘probleem’ al aan ziet komen en er ook al een oplossing voor heeft bedacht. Succesvolle teams komen voort uit succesvol leiderschap.

Het is wetenschappelijk bewezen dat succes voortkomt vanuit sociaal-emotionele vaardigheden (EQ) en niet alleen door, wat tot nu toe vaak werd gedacht, cognitieve vaardigheden (IQ). Steeds meer bedrijven erkennen de waarde van EQ binnen hun bedrijfsvoering en meer specifiek binnen samenwerkingen. Als gecertificeerd EQ-i assessor en geregistreerd supervisor maak ik gebruik van de EQ-i (evidence based) om methodisch en meetbaar, actie en handelingsonderzoek in te zetten. Zo krijg jij als leidinggevende zicht op wat nodig is om mensen en teams succesvol te maken. Zo blijft of wordt leidinggeven leuk!

Je kunt mijn expertise inzetten om:

  • te onderzoeken hoe jij zelf, je medewerkers en/of je teams in ‘het zadel’ zitten. Maakt iemand gebruik van zijn persoonlijk arbeidspotentieel of ervaart iemand belemmeringen? Wat is er nodig om dit te stimuleren of te activeren en bij wie blijkt het oké en prima? Er hoeft niet altijd een probleem aan ten grondslag te liggen. Het is juist beter om op deze manier ontevredenheid, lage motivatie (en daarmee een lagere prestatie) en, uiteindelijk, uitval te voorkomen;
  • inzichtelijk te krijgen hoe men succesvol om kan gaan met ervaren (werk)druk;
  • persoonlijke ontwikkelingsvragen/-trajecten inzichtelijk, bespreekbaar en concreet te maken;
  • de juiste kandidaat te selecteren bij werving en selectie;
  • persoonlijke ontwikkeling, relatieontwikkeling en teamontwikkeling te meten, te analyseren en te monitoren.

De uitkomsten en resultaten zet ik om naar een advies. Dit is altijd maatwerk. Ieder mens en ieder team is tenslotte uniek. De adviezen spreek ik met je door. Waar het kan, ga jij of gaan jullie zelfstandig aan de slag met de uitvoering of het oppakken en uitwerken van een plan van aanpak. Wanneer ondersteuning hierin wenselijk is, begeleid ik jou en/of jouw teams om de adviezen om te zetten naar concrete en haalbare acties. Ik werk altijd vanuit ‘samen’, vanuit een co-productie. Daar bevindt zich namelijk de kracht van verbinding, eigenaarschap en een duurzame verandering.

Contactgegevens

Bedrijf/organisatie
Karien Blummel

E-mailadres
info@connect-zorgvoorverbinding.nl

Telefoonnummer
O6 - 18 27 01 28

Website
www.connect-zorgvoorverbinding.nl

Social media